Voorwaarden
1. Algemeen - Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen vakantiehuis “Bon Bini”. 2. Reservering - Voorlopig reserveren van de vakantiewoning geschiedt via email of telefonisch. - De reservering is definitief en bindend, wanneer er 30% van de huursom met een minimum van € 250,- is aanbetaald. Kosten(overmakingskosten buitenland) zijn voor rekening van de huurder. - Schade, kosten en dergelijke worden verrekend met de borgsom waarna het (eventuele) restant retour wordt gestort aan de huurder binnen 1 week na vertrek uit het vakantiehuis 3. Betaling - Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele huursom plus de borgsom direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan. - Bij reservering binnen 3 weken voor het vertrek, dient het gehele huursom plus de borgsom in zijn geheel via bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van de huurder. - Er dient een borgsom van € 200,- betaald te worden - Eindschoonmaakkosten bedragen € 50,- - Electriciteit is inbegrepen tot 120KW per week, dit is genoeg bij normaal gebruik. De aircos zijn er niet om hele huis te koelen. Onze ramen hebben allemaal horren en huis ligt lekker op de wind. We rekenen 50 ct per KW als dit wordt overschreden, water is tot 3m3 per week inbegrepen in de prijs, per m3 meer € 6,-. 4. Annuleren De huurder krijgt bij annulering geen restitutie van de (aan)betalingen De huurder is geen annuleringskosten verschuldigd als hij zelf een gelijkwaardige vervanger vindt. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten 5. Aansprakelijkheid De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: - Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis en ook voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen de verhuurder en/of de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden. Het alarm dient altijd aangezet te worden bij het verlaten van de woning. - De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan. - Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend. 6. Eindschoonmaak - U dient de woning in nette staat achter te laten, dus “bezemschoon” en vuilnis opgeruimd. - Serviesgoed met toebehoren dient schoon in de kasten te worden teruggeplaatst. - De verhuurder en/of de beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het bovenstaande geen gehoor wordt gegeven. - Zorg voor netheid en orde, wees zuinig op uw verblijf en inventaris. Het is niet toegestaan om spullen uit het huis halen (bv. ligstoelen naar het strand) behalve strandstoelen indien aanwezig - De BBQ dient schoon achtergelaten te worden, anders worden er kosten doorberekend. BBQ mag niet onder dak porch gezet worden. Dit ivm brandgevaar - Het is niet toegestaan in huis te roken, dit kunt u op de porch/veranda doen. NB: 2 x per week komen ze langs om de zwembad schoon te maken. De beheerder zal bij vertrek controleren of de woning opgeruimd en in goede staat wordt opgeleverd en/of de inventaris overeenstemt met de inventarislijst.
© Copyright Vakantiehuis Bon Bini Made by Vivian
Voorwaarden
1. Algemeen - Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen vakantiehuis “Bon Bini”. 2. Reservering - Voorlopig reserveren van de vakantiewoning geschiedt via email of telefonisch. - De reservering is definitief en bindend, wanneer er 30% van de huursom met een minimum van € 250,- is aanbetaald. Kosten(overmakingskosten buitenland) zijn voor rekening van de huurder. - Schade, kosten en dergelijke worden verrekend met de borgsom waarna het (eventuele) restant retour wordt gestort aan de huurder binnen 1 week na vertrek uit het vakantiehuis 3. Betaling - Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele huursom plus de borgsom direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan. - Bij reservering binnen 3 weken voor het vertrek, dient het gehele huursom plus de borgsom in zijn geheel via bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van de huurder. - Er dient een borgsom van € 200,- betaald te worden - Eindschoonmaakkosten bedragen € 50,- - Electriciteit is inbegrepen tot 120KW per week, dit is genoeg bij normaal gebruik. We hebben een huis op de wind en als met de ramen (met horren) openstaan is het heerlijk fris. We rekenen 50 ct per KW als dit wordt overschreden, water is tot 3m3 per week inbegrepen in de prijs, per m3 meer € 6,-. 4. Annuleren De huurder krijgt bij annulering geen restitutie van de (aan)betalingen De huurder is geen annuleringskosten verschuldigd als hij zelf een gelijkwaardige vervanger vindt. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten 5. Aansprakelijkheid De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: - Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis en ook voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen de verhuurder en/of de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden. Het alarm dient altijd aangezet te worden bij het verlaten van de woning. - De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan. - Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend. 6. Eindschoonmaak - U dient de woning in nette staat achter te laten, dus “bezemschoon” en vuilnis opgeruimd. - Serviesgoed met toebehoren dient schoon in de kasten te worden teruggeplaatst. - De verhuurder en/of de beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het bovenstaande geen gehoor wordt gegeven. - Zorg voor netheid en orde, wees zuinig op uw verblijf en inventaris. Het is niet toegestaan om spullen uit het huis halen (bv. ligstoelen naar het strand) behalve strandstoelen indien aanwezig - De BBQ dient schoon achtergelaten te worden, anders worden er kosten doorberekend. BBQ mag niet onder dak porch gezet worden. dit ivm brandgevaar- - Het is niet toegestaan in huis te roken, dit kunt u op de porch/veranda doen. NB: 1 of 2 x per week zal het zwembad schoongemaakt moeten worden, hou hier rekening mee. De beheerder zal bij vertrek controleren of de woning opgeruimd en in goede staat wordt opgeleverd en/of de inventaris overeenstemt met de inventarislijst.
© Copyright Vakantiehuis Bon Bini Made by Vivian